“บีไอเอส” โมเดลบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นวัตกรรมการ ศึกษาแห่งแรกของโลก จากโค้ชธุรกิจตัวจริง : NOV - DEC, 2016

“งานวิจัยในสหรัฐอเมริกา พบว่าแม้จะมีตำราด้านการบริหารธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา แต่ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว ยังมีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างไปจากเดิม”

อัตราการล้มเหลวของการทำธุรกิจยังอยู่ที่ตัวเลข 9 ใน 10 ราย หากคุณทดลองเปิดกิจการด้วยตัวเอง คุณจะต้องทดลอง เปิดถึง 10 ครั้ง คุณถึงจะประสบความสำเร็จ 1 ครั้ง แสดง ให้เห็นว่าการเรียนด้านการบริหารธุรกิจในชั้นเรียน ไม่ได้เป็น ตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำธุรกิจของคุณ”
เป็นคำกล่าวของ เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้ จัดการ บริษัท สมูท อี จำกัด ผู้ปลุกปั้นแบรนด์ Smooth-E และ DENTISTE’ และเป็นที่มาของการก่อตั้งโรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ หรือ บีไอเอส (The Business Incubation School - BIS) โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างโมเดลการศึกษาแบบใหม่ ให้ผู้ประกอบการสามารถนำ ความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงเป็นความตั้งใจที่จะ ยกระดับการศึกษาด้านบริหารธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
สำหรับแนวคิดการสร้างโรงเรียนบ่มเพาะผู้ประกอบการแห่งนี้ของ เภสัชกร ดร.แสงสุข เกิดจากความตั้งใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การ ทำธุรกิจให้กับคนรุ่นใหม่ เพราะกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จอย่าง เช่นทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เขาผ่านประสบการณ์การเรียน รู้จากความล้มเหลว เริ่มต้นจากการเป็นพนักงานบริษัท เจ้าของกิจการขายยา ที่ลองผิดลองถูกทำสินค้ามาหลาก หลายประเภท ก่อนจะสร้างให้สมูทอีเป็นแบรนด์ชั้นนำที่ ยอมรับในระดับสากลตลอด 25 ปีที่ผ่านมา
“จากพื้นฐานที่ผมมีโอกาสเรียนกับอาจารย์ด้านการ บริหารธุรกิจชั้นนำของโลก และประสบการณ์การสร้าง แบรนด์สมูทอีให้เติบโตอย่างแข็งแรงจนถึงปัจจุบัน ผม คิดว่าการทำธุรกิจให้สำเร็จเป็นสิ่งที่สามารถสอนกัน ได้...”
“เงื่อนไขสำคัญของผู้สมัครเรียนที่โรงเรียนบ่มเพาะ ธุรกิจแห่งนี้คือต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความ สร้างสรรค์ ซึ่งทางสถาบันจะทำการคัดเลือกผู้เรียนอย่าง เข้มข้น จากนั้นก็จะช่วยอบรมการต่อยอดแนวทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการรวมกลุ่มทางธุรกิจให้เข้มแข็ง เพื่อที่ จะไปใช้เป็นเครื่องมือนำพาธุรกิจของตนเองให้เติบโตและก้าวหน้า ในระดับประเทศและระดับโลกในที่สุด”
... สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในนิตยสาร Be Link ( คอลัมน์ Business Tomorrow ) ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559

MOST POPULAR
Editor’s Pick :
NOV - DEC, 2016

ALL YOU NEED IS BAGS
SEE ALSO
Thai Design : NOV - DEC, 2016
LOCAL EXPERIENCE ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยกับ CEOS
ขวบปีที่ผ่านมา แคมเปญท่องเที่ยวไทย เช่น 12 เมืองต้องห้ามพลาด, วันธรรมดาน่าเที่ยว ฯลฯ ล้วนสร้างกระแสความนิยม ให้กับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในประเทศ...
A History of Pain : NOV - DEC, 2016
ดีจริง ดีเยี่ยม กับลูกผู้ชายที่ชื่อ “สมชาย เหล่าสายเชื้อ”
จากพื้นที่ 22 ไร่ของโชว์รูมโตโยต้าดีเยี่ยม จ.อุบลราชธานี เมื่อแรกก่อตั้ง มาวันนี้พื้นที่แห่งนี้ กำลังขยายเพิ่มเป็น 70 ไร่ มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท พรั่งพร้อมไปด้วย...
Cover Story : NOV - DEC, 2016
“เปิดอาณาจักร ยางพาราไทย ที่ไปไกล ในตลาดโลก
จากนั้น ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการ ในฐานะผู้วางรากฐานธุรกิจ ก็ทำให้บริษัท ยางพาราสัญชาติไทยขยายธุรกิจให้เติบโต แบบก้าวกระโดด พลิกให้ชื่อ “ศรีตรัง” ก้าวเป็น ผู้ผลิตยางพาราที่กุมส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดของโลก
2015 Tycoons All right Reserved | Privacy Statement