5 องค์กรชั้นนำร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 : MAY, 2017

  จากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย... ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงนำพาราษฎรให้ผาสุกด้วยโครงการพระราชดำริหลายพันโครงการ นับเป็นแรงบันดาลใจสูงสุดที่คนไทยจะน้อมนำแนวคิดและพระราชกรณียกิจของ พระองค์มาดำเนินรอยตามเพื่อสานต่องานของพ่อให้สมบูรณ์... ดั่งที่พ่อตั้งใจ
  Cover Story ฉบับนี้ นำเสนอแนวคิดจาก 5 องค์กรชั้นนำของไทย ในการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งรักษาสมดุลของ ระบบนิเวศให้ “คน” และ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เดินตามรอย “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สร้างโรงสีข้าวตามรอยพระยุคลบาท บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “รักษ์น้ำ” สร้างฝายทั่วไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมลดภาวะโลกร้อน ฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ และ บริษัท โอสถสภา จำกัด ร่วมสืบสาน พระราชปณิธาน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย เพื่อชีวิตที่ดี...ยิ่งกว่า

... สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในนิตยสาร Be Link ( คอลัมน์ Cover Story ) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2560

MOST POPULAR
Editor’s Pick :
NOV - DEC, 2016

ALL YOU NEED IS BAGS
SEE ALSO
Thai Design : NOV - DEC, 2016
LOCAL EXPERIENCE ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยกับ CEOS
ขวบปีที่ผ่านมา แคมเปญท่องเที่ยวไทย เช่น 12 เมืองต้องห้ามพลาด, วันธรรมดาน่าเที่ยว ฯลฯ ล้วนสร้างกระแสความนิยม ให้กับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในประเทศ...
A History of Pain : NOV - DEC, 2016
ดีจริง ดีเยี่ยม กับลูกผู้ชายที่ชื่อ “สมชาย เหล่าสายเชื้อ”
จากพื้นที่ 22 ไร่ของโชว์รูมโตโยต้าดีเยี่ยม จ.อุบลราชธานี เมื่อแรกก่อตั้ง มาวันนี้พื้นที่แห่งนี้ กำลังขยายเพิ่มเป็น 70 ไร่ มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท พรั่งพร้อมไปด้วย...
Cover Story : NOV - DEC, 2016
“เปิดอาณาจักร ยางพาราไทย ที่ไปไกล ในตลาดโลก
จากนั้น ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการ ในฐานะผู้วางรากฐานธุรกิจ ก็ทำให้บริษัท ยางพาราสัญชาติไทยขยายธุรกิจให้เติบโต แบบก้าวกระโดด พลิกให้ชื่อ “ศรีตรัง” ก้าวเป็น ผู้ผลิตยางพาราที่กุมส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดของโลก
2015 Tycoons All right Reserved | Privacy Statement