Bran is Evderything... เพราะทุกอย่างคือ แบรนด์ : NOV - DEC, 2016

ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา
ผู้อำนวยการหลักสูตร BrandKU EXT และ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สืบเนื่องจากบทความเรื่อง “แบรนด์กับชื่อเสียง” ฉบับที่ ผ่านมา ผู้เขียนเชื่อว่าผู้อ่านได้ทราบถึงความสำคัญของ แบรนด์กันบ้างแล้ว ฉบับนี้เรามาพูดถึงองค์ประกอบ ของแบรนด์ว่า “แบรนด์” ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง ซึ่ง องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่กำหนดแบรนด์ของเราในจิตใจของผู้ บริโภคทั้งสิ้น

แค่โลโก้เพียงพอไหม?? หลายท่านที่ติดตามมาในฉบับก่อนหน้า นี้ก็คงได้คำตอบแล้วว่า “ไม่เพียงพอ” เพราะแบรนด์ไม่ใช่เพียงการมี โลโก้เท่านั้น

แค่สื่อสารการตลาดให้มาก เพียงพอแล้วหรือไม่?? ตอบได้เลยว่า “ไม่เพียงพอ” ยกตัวอย่างเช่น การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในองค์กรซึ่ง เป็นองค์ประกอบที่สามารถส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร องค์กรที่เน้นการทำงานด้านงานบริการ แต่หากพนักงานในองค์กรไม่มี ใจรักการบริการ เมื่อลูกค้ามาใช้บริการย่อมสัมผัสได้ถึงความไม่ใส่ใจใน การให้บริการของพนักงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อแบรนด์นั่นเอง

มีปัจจัยใดอีกบ้าง ที่ส่งผลต่อชื่อเสียงหรือแบรนด์?? ทุกๆ องค์ ประกอบล้วนส่งผลต่อแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อบริษัท เรื่องราวของ แบรนด์ โลโก้ พนักงาน สถานที่ หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ลองนึกถึงกระแสฟีเวอร์ของ Black Pan – กระทะดำ ของ BAR.B.Q PLAZA ที่ผ่านมา จะเห็นภาพชัดเจนว่า “ทุกอย่างรอบตัวแบรนด์ย่อม สร้าง “ความรู้สึก” เกี่ยวกับแบรนด์นั้นได้”

จากภาพ จะเห็นได้ว่า ทุกๆ องค์ประกอบส่งผลต่อแบรนด์ทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าจะบอกว่า “Brand is Everything” ก็คงไม่ผิดนัก เพราะไม่ว่า จุดไหนของแบรนด์ หรือองค์ประกอบใดที่เปลี่ยนไป ย่อมส่งผลต่อความ รู้สึกและการรับรู้ของลูกค้าทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตาม ดังที่ Jeremy Bullmore ได้เคยกล่าวไว้ว่า “Customers build brands as birds build nest. From the scraps and straws we chance upon.” (ลูกค้าสร้างแบรนด์เหมือนกับนกสร้างรัง จากเศษหญ้าเศษฟางเล็กๆ ที่ เราหยิบยื่นให้พวกเขา)

... สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในนิตยสาร Be Link ( คอลัมน์ Marketing & Branding ) ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
MOST POPULAR
Editor’s Pick :
NOV - DEC, 2016

ALL YOU NEED IS BAGS
SEE ALSO
Thai Design : NOV - DEC, 2016
LOCAL EXPERIENCE ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยกับ CEOS
ขวบปีที่ผ่านมา แคมเปญท่องเที่ยวไทย เช่น 12 เมืองต้องห้ามพลาด, วันธรรมดาน่าเที่ยว ฯลฯ ล้วนสร้างกระแสความนิยม ให้กับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในประเทศ...
A History of Pain : NOV - DEC, 2016
ดีจริง ดีเยี่ยม กับลูกผู้ชายที่ชื่อ “สมชาย เหล่าสายเชื้อ”
จากพื้นที่ 22 ไร่ของโชว์รูมโตโยต้าดีเยี่ยม จ.อุบลราชธานี เมื่อแรกก่อตั้ง มาวันนี้พื้นที่แห่งนี้ กำลังขยายเพิ่มเป็น 70 ไร่ มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท พรั่งพร้อมไปด้วย...
Cover Story : NOV - DEC, 2016
“เปิดอาณาจักร ยางพาราไทย ที่ไปไกล ในตลาดโลก
จากนั้น ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการ ในฐานะผู้วางรากฐานธุรกิจ ก็ทำให้บริษัท ยางพาราสัญชาติไทยขยายธุรกิจให้เติบโต แบบก้าวกระโดด พลิกให้ชื่อ “ศรีตรัง” ก้าวเป็น ผู้ผลิตยางพาราที่กุมส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดของโลก
2015 Tycoons All right Reserved | Privacy Statement