Rules of Golf 7 วิธีเล่นกอล์ฟ ให้ถูกวิธีและมีมารยาท : NOV - DEC, 2016

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
Pro พรสกล ทิพย์สนิท
Line id: prora

มีคำกล่าวว่า “กอล์ฟ เป็นกีฬาของสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี ที่ชื่นชอบความท้าทาย โดยมีมารยาท ความซื่อสัตย์ รวมถึง ระเบียบวินัยในตัวเอง เป็นส่วนประกอบสำคัญ” นั่นหมายถึง นอกจากความสนุกและความท้าทาย นักกอล์ฟควรต้อง คำนึงถึงความปลอดภัยในการเล่นอีกด้วย ซึ่งโปรฉัตรชัย ธรรมวงศ์ผล ได้แนะแนวทางการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเหมาะสม การเรียนรู้มารยาท และการฝึกตัวเองในสนามกอล์ฟตามสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้

  1. มัลลิแกนหรือกิมมี่ คือ การลองตีใหม่ หรือลองพัตต์ใหม่ เป็นวิธี การที่จะทำให้เราได้เรียนรู้วิธีการเล่นและแก้ไขความผิดพลาด ซึ่งถ้า เล่นกอล์ฟเพื่อสนุกกับกลุ่มเพื่อนฝูง ก็ควรจะต้องขออนุญาตเพื่อนร่วม ก๊วนก่อน
  2. ไม่รบกวนผู้เล่นอื่น การเล่นกอล์ฟให้ดีต้องอาศัยสมาธิค่อนข้างสูง โดยเฉพาะช็อตสำคัญหรือการแข่งขัน ต้องไม่มีสิ่งรบกวนจากสิ่งรอบ ข้าง เช่น การส่งเสียง หรือเสียงที่เกิดจากเครื่องมือสื่อสารรูปแบบต่างๆ และในขณะที่ผู้เล่นอื่นกำลังจะสวิง หรือพัตต์ สิ่งที่ไม่ควรทำคือการไป ยืนใกลลู้กของคนที่กำลังพัตต์ รวมถึงการขยับตัว ซึ่งจะเป็นการรบกวน สมาธิของผู้ที่กำลังเล่นได้
  3. เล่นบนกรีนอย่างสุภาพ ขณะที่เล่นบนกรีน ไม่ควรไปยืนบังไลน์หรือ เส้นทางการพัตต์ของผู้เล่นอื่น รวมถึงเดินเหยียบไลน์เส้นทางพัตต์ของ ผู้อื่น เมื่อเราพัตต์เสร็จแล้วควรลงจากกรีนให้เร็ว เพื่อผู้เล่นตามหลัง จะได้เล่นช็อตต่อไป และป้องกันอันตรายจากลูกกอล์ฟของผู้เล่นตาม หลังได้
  4. ลดเสียงดัง กอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิ ฉะนั้นการใช้เสียงที่ดัง เกินไปจะทำให้เสียงไปรบกวนผู้เล่นอื่น เช่น การตะโกน หรือการเชียร์ เพื่อนร่วมก๊วน
  5. เล่นตามเวลา ควรทีออฟตามเวลาที่กำหนด การตรงต่อเวลาเป็น เรื่องที่สำคัญมากในการเล่นกอล์ฟ ฉะนั้นควรมาทีออฟให้ทันกับเวลาที่ จองไว้ และการเล่นก็ควรใช้เวลาที่ไม่นานเกินไป เช่น การซ้อมสวิงมาก เกินไป หรือลูกหาย ซึ่งถ้าพยายามหาลูกนานเกินไป จะทำให้ผู้เล่นก๊วน หลังติด และคอยนานเกินไป
  6. อย่าลากไม้หรือเดินลากรองเท้า เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องช่วย กันดูแลสภาพสนามไม่ให้เกิดความเสียหาย สำคัญมากที่สุดคือบนกรีน
  7. มีน้ำใจนักกีฬา กอล์ฟเป็นกีฬาที่ไม่มีกรรมการที่จะดูการเล่นทุก ช็อตได้ ฉะนั้นผู้เล่นต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนร่วมก๊วน เช่น การดูสกอร์ให้ถูกต้อง จะเป็นการเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงความ ปลอดภัยในการเล่น หลังจากทีออฟไปแล้วก็ไม่ควรซ้อมสวิงก่อนทีออฟ และควรตรวจสอบดูว่ามีคนอื่นอยู่ในรัศมีกับสวิงของเราหรือไม่
การเล่นกอล์ฟอย่างถูกต้องและมีมารยาท เป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้การเล่นเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและสนุกกับเกมการเล่น ของผู้เล่นทุกคน

... สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในนิตยสาร Be Link ( คอลัมน์ On the Green ) ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
MOST POPULAR
Editor’s Pick :
NOV - DEC, 2016

ALL YOU NEED IS BAGS
SEE ALSO
Thai Design : NOV - DEC, 2016
LOCAL EXPERIENCE ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยกับ CEOS
ขวบปีที่ผ่านมา แคมเปญท่องเที่ยวไทย เช่น 12 เมืองต้องห้ามพลาด, วันธรรมดาน่าเที่ยว ฯลฯ ล้วนสร้างกระแสความนิยม ให้กับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในประเทศ...
A History of Pain : NOV - DEC, 2016
ดีจริง ดีเยี่ยม กับลูกผู้ชายที่ชื่อ “สมชาย เหล่าสายเชื้อ”
จากพื้นที่ 22 ไร่ของโชว์รูมโตโยต้าดีเยี่ยม จ.อุบลราชธานี เมื่อแรกก่อตั้ง มาวันนี้พื้นที่แห่งนี้ กำลังขยายเพิ่มเป็น 70 ไร่ มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท พรั่งพร้อมไปด้วย...
Cover Story : NOV - DEC, 2016
“เปิดอาณาจักร ยางพาราไทย ที่ไปไกล ในตลาดโลก
จากนั้น ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการ ในฐานะผู้วางรากฐานธุรกิจ ก็ทำให้บริษัท ยางพาราสัญชาติไทยขยายธุรกิจให้เติบโต แบบก้าวกระโดด พลิกให้ชื่อ “ศรีตรัง” ก้าวเป็น ผู้ผลิตยางพาราที่กุมส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดของโลก
2015 Tycoons All right Reserved | Privacy Statement