LOCAL EXPERIENCE ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยกับ CEOS : NOV - DEC, 2016

ภาพกิจกรรมของผู้บริหารระดับสูงหรือซีอีโอขององค์กรชั้นนำ สวมชุดผ้าไทยท้องถิ่น ทำกิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน Team Building และ CSR ในพื้นที่ 10 ชุมชน ภายใต้ โครงการ “Meet in the Village” กำลังเป็นโมเดลท่องเที่ยวไทยที่น่าสนใจช่วงส่งท้ายปลายปี 2559

  ขวบปีที่ผ่านมา แคมเปญท่องเที่ยวไทย เช่น 12 เมืองต้องห้ามพลาด, วันธรรมดาน่าเที่ยว ฯลฯ ล้วนสร้างกระแสความนิยม ให้กับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในประเทศ
  สอดคล้องกับเป้าหมายของ ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่แม้เขาจะไม่ได้ผ่านประสบการณ์ งานด้านการท่องเที่ยวโดยตรง โดยเคยมีบทบาทด้านบริหารงานใน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs), บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) แต่ เขามองว่า การท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับทุกคน เป็นเรื่องของความสุขที่เกิด ขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ และยิ่งท่องเที่ยวก็จะยิ่งได้รับสิ่งที่ดีกลับคืนมา

ท่องเที่ยววิถีไทย สัมผัสรากเหง้าท้องถิ่น
  ดร.ยุทธศักดิ์เล่าว่าโครงการ Meet in the Village มีหัวใจอยู่ที่การขับ เคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้โครงการประชารัฐด้านกรท่องเที่ยว โดยให้ทุก ภาคส่วนทั้งองค์กรรัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชน
  “รูปแบบการท่องเที่ยวภายใต้ โครงการนี้ได้นำเสนอประสบการณ์ ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ผ่าน การทำกิจกรรม Team Building และ CSR ของผู้บริหารทั้ง 10 หน่วย งาน มีเป้าหมายให้กลุ่มบริษัทและ องค์กรต่างๆ ได้เปิดมุมมองใหม่ ด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วม กับวิถีชีวิตของชุมชนและการเข้า ไปสัมผัสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของชุมชน”
  “ผมได้เดินทางไปทำกิจกรรม ที่ชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง แท้จริง ไปดูวิถีชีวิตการทำนา การหว่านข้าว การแต่งตัวให้หุ่นไล่กา นั่ง รถอีแต็ก การเยี่ยมชมชุมชนประวัติศาสตร์ โดยมีเด็กนักเรียนในท้องถิ่น มาเล่าความเป็นมาของโบราณสถาน การเรียนภาษาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเสน่ห์ ของชุมชนแห่งนี้ และมีกลุ่มนักศึกษา คนรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมทำกิจกรรม รู้จักวิถีชีวิตในแต่ละชุมชนด้วย”
  “กิจกรรมดังกล่าวถึงเป็นจุดขายของชุมชนแห่งนี้ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความ เข้มแข็งด้านวิถีชีวิต โดยบทบาทของ ททท. ก็คือการไปช่วยพัฒนาและ ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปใช้ในการโปรโมทพื้นที่ชุมชนเพื่อให้เกิด การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ คือ การท่องเที่ยวเชิง Corporate และ CSR เพื่อเปิดกลุ่มตลาดใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจากการส่งเสริมการท่อง เที่ยวและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้มากขึ้น”
  เขากล่าวว่า เงื่อนไขการคัดเลือก 10 ชุมชนที่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนที่ได้ รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ที่จัด อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

... สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในนิตยสาร Be Link ( คอลัมน์ Thai Design ) ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
MOST POPULAR
Editor’s Pick :
NOV - DEC, 2016

ALL YOU NEED IS BAGS
SEE ALSO
Thai Design : NOV - DEC, 2016
LOCAL EXPERIENCE ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยกับ CEOS
ขวบปีที่ผ่านมา แคมเปญท่องเที่ยวไทย เช่น 12 เมืองต้องห้ามพลาด, วันธรรมดาน่าเที่ยว ฯลฯ ล้วนสร้างกระแสความนิยม ให้กับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในประเทศ...
A History of Pain : NOV - DEC, 2016
ดีจริง ดีเยี่ยม กับลูกผู้ชายที่ชื่อ “สมชาย เหล่าสายเชื้อ”
จากพื้นที่ 22 ไร่ของโชว์รูมโตโยต้าดีเยี่ยม จ.อุบลราชธานี เมื่อแรกก่อตั้ง มาวันนี้พื้นที่แห่งนี้ กำลังขยายเพิ่มเป็น 70 ไร่ มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท พรั่งพร้อมไปด้วย...
Cover Story : NOV - DEC, 2016
“เปิดอาณาจักร ยางพาราไทย ที่ไปไกล ในตลาดโลก
จากนั้น ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการ ในฐานะผู้วางรากฐานธุรกิจ ก็ทำให้บริษัท ยางพาราสัญชาติไทยขยายธุรกิจให้เติบโต แบบก้าวกระโดด พลิกให้ชื่อ “ศรีตรัง” ก้าวเป็น ผู้ผลิตยางพาราที่กุมส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดของโลก
2015 Tycoons All right Reserved | Privacy Statement